TRÄDGÅRDAR

Öppna Trädgårdar 16.6.2024 kl. 12-17

Sök Trädgårdar

RÄIHÄ hem

RÄIHÄ hem

Gården till ett rött tegelhus från 70-talet, 800 m², som vid köptillfället hade stått ovårdad i ett decennium och var helt övervuxen.
Nu har gården under de senaste fem somrarna byggts om på egen hand av inredningsarkitektparet. Till exempel har tre generöst tilltagna stenmurar byggts på gården av stenblock från byggtiden som fanns på tomten.
Gården är ännu inte klar, men stommen och växtligheten på gården är redan så "på plats" att vi vågar vara med på trädgårdsdagen.

Jag, Päivi, är gårdens visionär - trädgårdsplanerare och trädgårdsmästare.
Lars är "förnuftets röst" – ledning, arbetsplanering och arbete med genomförandet.
I trädgårdsplaneringen har utgångspunkten och även den begränsande faktorn varit till exempel befintliga träd och annan vegetation som ska bevaras. Det som finns kvar av det gamla är bl.a. en skogslind, flera fruktträd, klätterhortensia och rhododendron, i övrigt har växtligheten och gårdsytorna till stor del gjorts om. Under det första året togs fyra stora granar bort från tomtgränsen, de skuggade hela gården och var redan en fara. Nya och gamla stubbar grävdes upp, mängder av trädgårdsavfall fraktades bort och gården röjdes för hand, med spade och järnstång. Vi terrasserade sluttningen och byggde bland annat tre generöst tilltagna torrstaplade stenmurar av stenblock från byggtiden på platsen.

Gårdsytan är begränsad till olika sektioner, utrymmen för olika funktioner - precis som i inredningen.
Jag vill att trädgården ska vara lättskött, jag gillar att forma buskarna, jag behöver inte så mycket kontinuerlig blomning, men jag tycker om olika former, vintergröna och att ha rätt mängd struktur i trädgården. Min favoritblomma är den vita blomman.
Vår trädgård är dock ganska riklig, till och med färgstark.
Det finns en hel del t.ex. skillor och förgätmigejer här, gården är ganska blå på våren. Förresten, blommorna är huvudsakligen vita, blå och delikata rosa, med undantag för det lila prydnadsäppelträdet längs gatan och bergsskölden. Min kärlek till hortensior märks på hösten när flera vidjehortensior och hösthortensior blommar. Jag gör själv nya plantor av sticklingar och förhoppningsvis kommer det att finnas plats för några fler hortensior i trädgården i framtiden.

Insekterna och fjärilarna har inte glömts bort, blommande örter växer på gården och nu senast satte vi upp en perennrabatt på en liten solig plats. Dessutom har vi också velat ha en köksträdgård och några bärbuskar och rabarber. Källaren fylls med egen saft och sylt på hösten. Naturligtvis har en trädgård också ett generöst område för kompostering av trädgårdsavfall. Målet är att återvinna allt växtavfall på tomten genom kompostering, till användning och som mat för alla växter. Grenar och kvistar flisas till strö.

Det finns dock fortfarande mycket att göra, såsom stenläggning och terrass, fasadrenovering, gårdsbod etc. Gångvägarna och gångarna är därför inte klara, varför gården ännu inte är helt lättnavigerad. Den branta rampen som leder till den nedre gården är sand/grus och trapplös. Besökare bör förse sig med ordentliga skor.

Kontaktuppgifter
Ägare
Päivi Räihä
Adress
Riungsvägen 10 bos 1 Visa på kartan
Postnummer
02620
Postkontor
ESBO
Landskap
Nyland
Kommun
Esbo
Trädgårdsresemål
Nej
Öppenhållningstider
Tilläggsinformation

16.6.24 temadagen
öppet 12-19
Pop-up café (väderreservation)
försäljning av växter (små kvantiteter)

Tilläggsservice
  • Tillgänglig för rörelsehindrade
  • Hundar tillåtna
  • Kaffeservering
  • Plantförsäljning
  • Självplock
  • Inkvartering
Servicespråk
  • Finska
  • Svenska
  • Engelska