EVENEMANGSINFO

Material och information om temadagen Öppna Trädgårdar

Vett och etikett för fotografering i trädgårdar

Vett och etikett för fotografering i trädgårdar

Privata gårdar och trädgårdar omfattas inte av allemansrätten. Det krävs alltid tillstånd för att få fotografera och publicera bilder därifrån. I synnerhet gäller detta byggnader eller människor som kan identifieras. Många trädgårdsägare vill inte heller att den exakta adressen anges om bilder publiceras. 

Ägaren kan begränsa rätten att fotografera enligt följande alternativ:

  1. Besökare får fritt fotografera och publicera bilder. Om annat inte meddelas är det här underförstått då trädgården är öppen.
  1. Besökare får fotografera fritt, men måste be om lov för att få publicera bilderna i sociala medier mm.
  2. Besökare får inte fotografera alls, eller endast vissa bestämda saker. 

Vid Öppna Trädgårdar-evenemanget kan trädgårdens ägare meddela vilka regler som gäller för fotografering i sin profil eller genom att lägga upp en skylt i trädgården. Om inte annat meddelas är det fritt att fotografera.

En allmän regel är att om inga begränsningar meddelats så är det ändå god sed att be om lov då du fotograferar trädgården, människor eller byggnader. För publicering av bilder från privata trädgårdar eller av människor som kan identifieras behövs alltid tillstånd.