EVENEMANGSINFO

Material och information om temadagen Öppna Trädgårdar

Har din trädgårdsprofil försvunnit från portalen?

Ifall du inte har anmält dig till temadagen beror försvinnandet antagligen på att vi, som överenskommet, under ett par veckor har gömt alla de profiler som inte deltar i temadagen. Det här gör vi för att inte besökarna av misstag ska förirra sig till trädgårdar som är stängda den dagen.


Puutarhaliitto publicerar igen de gömda profilerna så snabbt som möjligt efter temadagen.