EVENEMANGSINFO

Material och information om temadagen Öppna Trädgårdar

Har din trädgårdsprofil försvunnit från portalen?

Ifall du inte har anmält dig till temadagen beror försvinnandet antagligen på att vi, som överenskommet, under ett par veckor har gömt alla de profiler som inte deltar i temadagen. Det här gör vi för att inte besökarna av misstag ska förirra sig till trädgårdar som är stängda den dagen. Puutarhaliitto publicerar igen de gömda profilerna så snabbt som möjligt efter temadagen.

Profilen försvunnit efter uppdateringar?
När du har gjort ändringar i din trädgårdsprofil, blir den osynlig på sidan och väntar på att administrationen ska godkänna den igen, och efter godkännandet publiceras profilen på nytt på sidan. Vi publicerar profilerna så fort som möjligt, men utanför högsäsongen runt temadagen kan det ta några dagar.