Aktuellt

Öppna Trädgårdars historia

Öppna Trädgårdars dag hade firats som ett riksomfattande evenemang i de andra nordiska länderna redan före oss.
År 2010 ordnades ett samnordiskt möte i Malmö under vilket deltagarna funderade på om man skulle kunna ordna evenemanget under samma dag i alla nordiska länder. Projektet stupade, men tanken om att ordna en egen Öppna Trädgårdar temadag i Finland fick sin början på det mötet.
Puutarhaliitto ry och Svenska Trädgårdsförbundet rf började tillsammans med lokalföreningarna söka efter möjliga besöksmål. Maiju och Yrjö Rikalas trädgårdsstiftelse stödde projektet ekonomiskt så att databasen på hemsidan för Öppna Trädgårdar kunde förverkligas.

Öppna Trädgårdar anordnades första gången år 2012.

Öppna Trädgårdar under åren som gått

Öppna Trädgårdar 7.8.2016

Till året 2016:s Öppna Trädgårdar anmälde sig 500 trädgårdar. Förutom hemträdgårdar deltog även offentliga trädgårdar samt yrkesodlingar. Under temadagen gjordes 66 185 besök av tillsammans 17 417 besökare. Det betyder att varje besökare bekantade sig med i medeltal 3,8 trädgårdar under temadagen och trädgårdarna som öppnat sina portar hade i medeltal 123 gäster.
Responsen från dagen var genomgående positiv. Temadagen syntes bra både i riksomfattande och lokal media.
I arrangemangen deltog förutom Puutarhaliittos lokalföreningsutskott, Svenska Trädgårdsförbundet och tidningen Kotipuutarha

 • Nikolaj och Ljudmila Borisoffs stiftelse
 • Maiju och Yrjö Rikalas trädgårdsstiftels
 • Fiskars Oy, vars redskap flera trädgårdar demonstrerades under temadagen.

Öppna Trädgårdar 28.6.2015

Till Öppna Trädgårdar 2015 anmälde sig 465 privata och offentliga trädgårdar samt yrkesodlingar. Evenemanget var en publiksucce´; under dagen gjordes 65 000 trädgårdsbesök. Besökarna hann med i snitt 3,5 trädgårdar under dagen, vilket betyder att den totala mängden besökare var ca 20 000.

I arrangemangen deltog förutom Puutarhaliittos lokalföreningsutskott, Svenska Trädgårdsförbundet och tidningen Kotipuutarha

 • Maiju och Yrjö Rikalas trädgårdsstiftelse 
 • Nikolaj och Ljudmila Borisoffs stiftelse
 • Finlands Egnahemsförbund r.f.

 

Öppna Trädgårdar 29.6.2014

Till Öppna Trädgårdar anmälde sig 2014 nästan 500 hem- och sommarstugeträdgårdar. Dessutom deltog allmänna trädgårdar och yrkesodlingar. Vädret under temadagen var både regnigt och kallt men det avskräckte inte nämnvärt besökarna, under dagen gjordes trots det över 44 000 trädgårdsbesök.

I arrangemangen deltog:

 • Puutarhaliittos lokalföreningsutskott
 • Svenska Trädgårdsförbundet
 • Maiju och Yrjö Rikalas trädgårdsstiftelse
 • Nikolaj och Ljudmila Borisoffs stiftelse
 • Tidningen Kotipuutarha


Finlands äldsta företag, Fiskars, firade sitt 365 års jubileumsår och skickade en SmartFitTMsekatör till alla trädgårdar som deltog i evenemanget .

 

Öppna Trädgårdar 4.8.2013

Responsen från så väl besökare och trädgårdsvärdar som media var överväldigande positiv och evenemanget fick helhetsbetyget 9,1! Utgående från responsen vi fick kunde vi uppskatta mängden besökare. Under temadagen gjordes ca 55 000 besök till nästan 500 härliga trädgårdar. Med var både stora och små trädgårdar, på såväl landet som i städer. Den gemensamma nämnaren för trädgårdarna var att ägarna själva upplevde att deras trädgård var värd att visas upp, och ville dela sina erfarenheter med andra trädgårdsintresserade.
Responsen var till största delen positiv, men några problemsituationer hade uppstått under temadagen av vilka de allra flesta berodde på att man inte förstått att reservera tillräckligt med parkeringsplatser för besökarna. Från responsen kunde man även konstatera att det lönar sig att på förhand fästa uppmärksamhet vid behovet av hjälpredor och att ev. ta i beaktande ifall dagen blir väldigt varm. Dessutom kom det in en del respons på besökstider som inte alltid hölls.  

I arrangemangen deltog:

 • Puutarhaliittos lokalföreningsutskott
 • Svenska Trädgårdsförbundet
 • Maiju och Yrjö Rikalas trädgårdsstiftelse
 • Tidningen Kotipuutarha

 

Öppna Trädgårdar 4.8.2012

År 2012 ordnades det första riksomfattande Öppna Trädgårdar evenemanget. Under temadagen kunde man besöka 300 trädgårdar. Det gjordes ca 40 000 besök och varje trädgård hade i medeltal 150 besökare. Besöksmålen fanns över hela landet från sydkusten till Lappland. 

I arrangemangen deltog:

 • Puutarhaliittos lokalföreningsutskott
 • Svenska Trädgårdsförbundet
 • Maiju och Yrjö Rikalas trädgårdsstiftelse