EVENEMANGSINFO

Material och information om temadagen Öppna Trädgårdar

Samarbetspartners för temadagen 2020

I år fortsätter vi vårt framgångsrika samarbete med Biolan samt med Allergi- hud- och astmaförbundet med kampanjen ”Terv askel luontoon” .

Öppna Trädgårdar arrangeras av Puutarhaliitto i samarbete med Svenska Trädgårdsförbundet rf, tidningen Kotipuutarha och Nikolaj och Ljudmila Borisoff stiftelsen.

Sammarbetspartners är Biolan och Allergi- hud- och astmaförbundet. 

BIOLAN

Puutarhafiilis pieni 4

Biolan är ett finländskt familjeföretag vars 45-åriga historia grundar sig på att skapa och utnyttja cirkulär ekonomi.

Biolans hela affärsidé förverkligas utgående från hållbar utveckling och utnyttjande av återvunna råvaror. Vi utvecklar produkter som minskar den miljöbelastning som människors dagliga liv orsakar.

Läs mera 

ALLERGI- HUD OCH ASTMAFÖRBUNDET

mielenterveys

Ta ett steg i naturen! Att röra sig i naturen samt arbeta i trädgården stärker immunförsvaret.

Allergi- hud- och astmaförbundet ordnar bl.a. i samrbete med WWF talkon mot invaderande arter vid vilka man rensar ut de oönskade arterna, rör sig i naturen och höjer den almänna känslan av välmående.

Läs mera

VÄXTHÄLSOÅRET 2020

Kasvinterveysvuosi liten bild SV

FN har utlyst år 2020 till det internationella växthälsoåret. Under året lyfts växtskyddsfrågor upp globalt.

Initiativet till temaåret kom från Finland. Växthälsan är globalt sett en mycket viktig fråga med tanke på både livsmedelstryggheten och skogsbruket nu då klimat-uppvärmningen bidrar till ökad spridning av växtskadegörare.