TRÄDGÅRDAR

Öppna Trädgårdar 16.6.2024 kl. 12-17

Sök Trädgårdar

Tallåsens trädgårdstadsdel Karleby

Tallåsens trädgårdstadsdel Karleby

Trädgårddistriktet Mäntykangas är ett unikt område som planerats enligt trädgårdsstadsideologin och som byggt under 1910-1930-talen. Ideologin syns i områdets lummighet, långa gatuvyer och gatunätet som följer terrängens konturer. I området kan du besöka fem privata trädgårdar samt den offentliga Katariinantori-parken samt Mäntykangas naturpark.

Trädgårdsdistriktet Mäntykangas är speciellt i hela Finland. Området som zonplanerades för mer än hundra år sedan i enlighet med trädgårdsstadsideologin har förblivit en helhet. Tammerfors stadsarkitekt Lambert Petterssons platsplan för Mäntykanga godkändes 1909. I planen har ett friformigt gatunät efter områdets topografi planerats enligt Camillo Sittes stadsbyggnadsidéer. Gatorna som kommer från Neristans rutnät från öster breder ut sig på ett solfjäderliknande sätt mot väster, efter områdets längsgående åsar, och i skärningspunkterna mellan gatorna finns små torg som mötesplatser för stadsborna. Området byggdes under 1910-1930-talen och byggnaderna är jugend och 1920-talsklassicism. Mäntykangasområdet är en nationellt värdefull byggd kulturmiljö.

I Mäntykangas finns mestadels privata bostadshus med vackra trädgårdar. Under temadagen Öppna Trädgårdar finns det möjlighet att kika innanför grindarna, in i privata trädgårdar på följande adresser:
• Mäntykangas 9
• Mäntykangas 14
• Mäntykangas 17
• Mäntykangas 18
• Herman Renlundin katu 16


Det finns också vackra offentliga parker i området. Framför Vartiolinna (1928) som ligger invid gamla vattentornet i rött tegel (f. 1920), som fungerar som ett landmärke, öppnar sig Katariinantori,. Katariinantori som är ett av stadens representationsgrönområden gläder besökarna med de överdådiga sommarblomsterplanteringarna. I parken finns skulpturen Hylkeet av konstnären Karl G. Nylund från 1970 och ett minnesmärke uppfört över 29:e infanteriregementet. Det växer gott om tallar i Mäntykangas och du kan beundra dem särskilt i naturparksområdet som bildas mellan Mäntykangas gator. 2024 byggs en konstpark vid Renlunds konsthus (träparti från 1909). Den 1779 anlagda kyrkogården, den s.k Katariinas kyrkogård ligger i södra delen av Mäntykangas, i området Länsipuisto, som anlades i slutet av 1800-talet. De i tegelsten byggda, vitputsade gravvalven är från den tiden.

Kontaktuppgifter
Ägare
Marko Kautto
Adress
Tallåsen Visa på kartan
Postnummer
67100
Postkontor
Karleby
Landskap
Mellersta Österbotten
Kommun
Karleby
Telefon
0402202087
Trädgårdsresemål
Nej
Öppenhållningstider
Tilläggsservice
  • Tillgänglig för rörelsehindrade
  • Hundar tillåtna
  • Kaffeservering
  • Plantförsäljning
  • Självplock
  • Inkvartering
Servicespråk
  • Finska
  • Svenska
  • Engelska