Aktuellt

Pressmeddelande: Koloniträdgårdar fick utmärkelse

Puutarhaliitto ry (avoimetpuutarhat a puutarhaliitto.fi), Nov 23rd 2022

Puutarhaliitto - Trädgårdförbundets jury valde i år att uppmärksamma koloni- och gruppträdgårdar som deltog i Öppna trädgårdar 2022. Evenemanget Öppna trädgårdar ordnades i augusti på olika håll i Finland och lockade 95 000 besökare.

Temat för årets evenemang var Trädgårdar i klimatförändring och det var ett av de kriterier som juryn lade vikt vid. Sammanlagt deltog 22 koloniträdgårdar i Öppna trädgårdar och besökarena kunde bekanta sig med många olika typer av koloniträdgårdar.

Koloniträdgårdar som en del av stadsbilden bidrar med hjälp av sin rikliga vegetation till att bromsa upp klimatförändring samt att minska väderfenomens skadliga effekter. Koloniträdgårdarnas frodiga vegetation stöder biodiversiteten och hjälper miljöerna att anpassa sig till klimatförändringen. Gammal och riklig växtlighet bidrar till att binda skadliga koldioxider från atmosfären. I stadsmiljön arbjuder koloniträdgårdarna skydd, mat och levnadsutrymme för både bin, insekter och fåglar. 

Juryn uppmärksammade också koloniträdgårdarnas mångsidighet och gemenskap.

År 2023 ordnas evenemanget Öppna trädgårdar söndagen den 9 juli. Nästa års tema är Trädgårdens toner.

Mer information finns på www.avoimetpuutarhat.fi och www.oppnatradgardar.fi

Evenemangsansvarig Timo Taulavuori Puutarhaliitto ry, timo.taulavuori@puutarhaliitto.fi tel. 040 745 3005
Evenemangskoordinator Jaana Ojanen, Puutarhaliitto ry, jaana.ojanen​@puutarhaliitto.fi tel. 050 518 5715