Aktuellt

Anmälningstiden för Öppna Trädgårdar förlängd till 31.5!

Sanne Wikström (sanne.wikstrom a tradgard.fi), May 26th 2021

Anmälningstiden för Öppna Trädgårdar förlängs till 31.5. Trädgårdarna i norra Finland håller som bäst på att vakna ur sin vintersömn, därför behövs tilläggstid för anmälningarna. För närvarande har drygt 300 trädgårdar anmält sig, en del av dem är koloniträdgårdar.

Anmälningstiden för Öppna Trädgårdar förlängs på önskemål från hela Finland. Trädgårdarna i norra Finland håller som bäst på att vakna ur sin vintersömn, därför behövs tilläggstid för anmälningarna. För närvarande har cirka 250 trädgårdar anmält sig, en del av dem är koloniträdgårdar.

På evenemangets webbsida www.oppnatradgardar.fi finns mer information om de trädgårdar som deltar i  evenemanget som ordnas 20.6 kl 12-17. Där finns också instruktioner om hur man skapar en egen trädgårdsprofil. Dagens tema ”Vi lär oss tillsammans i trädgården” är gemensamt för hela Europa.

Trygghet fram för allt

Öppna Trädgårdar är ett utomhusevenemang, och ordnas enligt de corona-restriktioner som gäller på respektive område. Värdar och gäster bör hålla säkerhetsavstånden och därtill förutsätts att alla använder munskydd också utomhus. På THL:s sidor hittar man de regionala begränsningar som gäller för hobbyverksamhet utomhus och tillåtna deltagarmängder.

Besökt trädgårdar tryggt hemma i soffan

På allmänhetens begäran ordnas också ”Öppna Trädgårdar i hemsoffan”, en version där det är möjligt att visa upp sin trädgård i en knappt 10 minuter lång video på Youtube. Videon kommer att finnas kvar under hela juli. Videopresentationen sänds via WeTransfer-tjänsten till niina.oinonen a puutarhaliitto.fi , senast 1.6.

Öppna Trädgårdar arrangeras av Puutarhaliitto – Trädgårdsförbundet ry och Svenska Trädgårdsförbundet rf. Samarbetspartners är Nikolai och Ljudmila Borisoffs trädgårdsfond, Maiju och Yrjö Rikalas fond samt Kotipuutarhalehti och Kekkilä BVB. Evenemanget ordnas i samarbete med det europeiska Rendez vous aux Jardins-nätverket.