Aktuellt

Anmälningstiden är slut

Heidi Wirtanen (heidi.wirtanen a tradgard.fi), Jun 8th 2020

Anmälningstid till temadagen Öppna Trädgårdar är slut men om du ännu vill anmäla dig går det bra, men efter anmälningstiden kan vi inte garantera att infomaterialet mera hinner i tid.

Största delen av infomaterialet kan laddas ner från webbsidan. Du hittar dem här: https://www.oppnatradgardar.fi/evenemang/informationsmaterial/