Aktuellt

Öppna Trädgårdar 2017 var en success!

Heidi Wirtanen (heidi.wirtanen a tradgard.fi), Jul 7th 2017

Vädret gynnade verkligen Öppna trädgårdar i år, med strålande väder under själva temadagen efter en något kylig vår och början av sommaren. P.g.a. den exceptionella våren kunde man dessutom i södra Finland se de första pionerna börja blomma samtidigt som rododendron först nu avslutade sin blomning. I norra Finland var försommarens blommor så som t.ex. syrener och midsommarrosor som bäst. I år har många vedartade växter blommat ovanligt rikligt. 

Åter igen lockade evenemanget över 60.000 besökare till alla de fantastiska trädgårdar som höll öppet under temadagen. 

Tack till alla trädgårdsvärdar och alla besökare!