Aktuellt

Årets Öppna trädgård premierades under trädgårdsmässan i Åbo

Katarina Lassheikki (katarina.lassheikki a puutarhaliitto.fi), Apr 4th 2016

En plantskolas visningsträdgård fick hedersomnämnandet Årets Öppna trädgård.

PerennaPuutarha Pöntinen i Sysmä valdes till Årets Öppna Trädgård, och hederspriset överräcktes i Åbo Mässcentrum under utställningen Piha & Puutarha. Det var nu fjärde gången priset delades ut, denna gång på basen av Öppna trädgårdar som arrangerades i juni 2015.

Juryn var enhällig i sitt beslut, den valda trädgården fyllde alla kriterier som ställts för mottagare av hederspriset. Under temadagen besöktes den av drygt 100 personer. Kriterier är bland annat att man förberett sig noggrant för evenemanget och deltagit aktivt. Viktiga grunder är också att man kommunicerat med besökarna, gett förslag till hur evenemanget kan utvecklas samt aktivt spridit information om temadagen. Centralt är också att trädgården ska bjuda på upplevelser.

Med sitt val av Årets Öppna trädgård ville juryn denna gång sporra också yrkesodlingar att öppna sina dörrar under temadagen Öppna trädgårdar.

Trädgården hos PerennaPuutarha Pöntinen har planerats av Liisa Pöntinen som tillsammans med Hannu Pöntinen själv byggt upp den. På området finns ett kafé och i visningsträdgården arrangeras konserter och andra publiktillställningar. Företaget PerennaPuutarha grundades år 1985, och visningsområdet med sin stora artrikedom har under årtiondenas lopp småningom utvidgats. Man har anlagt egna områden för stenpartiväxter och för perenner för skuggiga områden, där kan besökare under olika årstider bekanta sig med också sällsynta arter.

Pöntinens marknadsförde temadagen i en broschyr, på sina egna hemsidor och i sociala medier. De gav konstruktiva förslag till hur dagen kan utvecklas ytterligare. Bland förslagen fanns att namnge växterna samt på förhand meddela om man får fotografera i trädgården. På grund av det stora besökarantalet var det nödvändigt att ha någon som dirigerar parkeringen.

Genom hederspriset Årets Öppna Trädgård vill man lyfta fram olika fantastiska trädgårdar som deltagit i temadagen. Puutarhaliitto-Trädgårdsförbundet vill på det sättet stöda den finländska trädgårdskulturen och trädgårdshobbyn samt främja trädgårdsturismen. Man väljer årligen prismottagaren bland dem som deltagit i den riksomfattande temadagen Öppna Trädgårdar.

Portarna öppnas igen i augusti

Evenemanget Öppna trädgårdar arrangeras nästa gång söndagen 7.8 2016. Då öppnas trädgårdsportarna igen för en dag runt om i Finland. I väntan på det kan man bekanta sig med hundratals öppna trädgårdar på webbadressen www.oppnatradgardar.fi.

Evenemanget Öppna trädgårdar arrangeras av Puutarhaliitto-Trädgårdsförbundet i samarbete med tidningen Kotipuutarha och Svenska Trädgårdsförbundet.  Maiju och Yrjö Rikalas samt Nikolai och Ljudmila Borisoffs trädgårdsstiftelser har deltagit i finansierandet av evenemanget.

Tilläggsuppgifter:
Verkställande direktör Timo Taulavuori, Puutarhaliitto-Trädgårdsförbundet, 040-745 3005 och Katarina Lassheikki, 040 55 20 267, katarina.lassheikki a puutarhaliitto.fi