Aktuellt

Anmälningstiden har förlängts

Agneta Järvenpää (avoimetpuutarhat a puutarhaliitto.fi), May 15th 2024

Anmälningstiden har förlängts till 30.5 på grund av den kalla våren. 
Det här betyder att det är möjligt att uppdatera profilerna till dess. 
Om du redan fått materialpaketet så har följebrevet det gamla datumet.
Trädgårdsprofilerna låses 30.5 och då är det inte längre möjligt att 
ändra dem före temadagen. Efter temadagen är det igen möjligt att gå in 
på sidan och ändra profilerna.