Aktuellt

Meddelande till trädgårdarna: Information om trädgårdsportalen och temadagen 9.7.2023

Avoimet Puutarhat (avoimetpuutarhat a puutarhaliitto.fi), Jun 16th 2023

Den riksomfattande temadagen Öppna trädgårdar är snart här igen, trädgårdar öppnas för besökare på söndag 9.7.2023 kl. 12–17. På trädgårdsportalen www.oppnatradgardar.fi kan du bekanta dig med trädgårdar som deltar i temadagen. De trädgårdarna som håller öppet då, har markerats med ”Deltar i temadagen 9.7.2023” -markering. Ni som ska delta i i temadagen, vänligen kolla upp, att era trädgårdar har markerats, så att ni säkert kommer med i deltagarlistorna.


Trädgårdsprofilernas uppdateringsmöjlighet stängs den 26 juni 2023, för att vi ska kunna följa med uppdateringarna inför temadagen. Under dessa dagar bör alla uppdateringar göras via e-post till avoimetpuutarhat@puutarhaliitto.fi. Uppdateringsmöjlighet öppnas igen efter temadagen.

Gömda profiler
Vi kommer att gömma profilerna som inte är med i temadagen fr.o.m. den 26 juni 2023. Detta för att undvika att besökare i misstag förirrar sig till trädgårdar som är stängda under temadagen. De gömda profilerna publiceras åter genast efter temadagen.


Påminnelse till alla trädgårdsägare som deltar i temadagen
För att allt ska löpa bra under evenemanget ber vi dig vänligen beakta följande saker;

  • Besökarna skall under temadagen 9.7.2023 erbjudas möjlighet att besöka trädgården klockan 12–17. ”Enligt överenskommelse” gäller inte den dagen, eftersom besökare oanmälda ska få besöka öppna trädgårdar under temadagens officiella öppethållningstid. Öppethållningstider som avviker från dessa kan inte godkännas under temadagen.
  • Besökarna skall erbjudas möjlighet att besöka trädgården gratis på temadagen.


Avsluta trädgårdsprofilen
Om du inte längre vill ha kvar din trädgårdsprofil på portalen, kan du ta bort den helt och hållet eller så kan du meddela oss så hjälper vi dig. För att ta bort profilen behöver vi en skriftlig begäran om det, t.ex. per e-post till adressen avoimetpuutarhat@puutarhaliitto.fi. Välj alltid detta alternativ om du inte alls vill ha besök i din trädgård, inte ens enligt överenskommelse.
Kom ihåg, att du kan registrera dig på nytt när som helst och skapa en ny trädgårdsprofil i vår webbtjänst.


Informera om evenemanget
Trädgårdsförbundet skickar flera pressmeddelande om temadagen före evenemanget, men det är viktigt att även trädgårdsägare är i kontakt med lokalmedierna och för det finns en färdig modell som ni kan använda. Man kan också informera om evenemanget i sociala medier. Man kan följa eller informera om temadagen på Instagram med:
#avoimetpuutarhat och #avoimetpuutarhat2023


Kekkiläs tävling
I samband med evenemanget ordnar en av evenemangets samarbetspartners, Kekkilä, en fototävling under tiden 26.6–14.7.2023. Du deltar genom att tagga bilderna med #avoimetpuutarhat och @kekkilagarden. Den som är intresserad av att delta kan bekanta sig närmare med tävlingsreglerna (på finska) på Kekkiläs hemsida.


Dela din trädgårdskunskap
Marttaliitto och Puutarhaliitto – Trädgårdsförbundet (PUUHA-hanke) har påbörjat en gemensam kampanj och utmanar alla trädgårdsentusiaster att dela sin trädgårdskunskap och ge bra tips till andra trädgårdsintresserade. Mera info (endast på finska) om hur man kan dela sin kunskap och om kampanjen finns här: ”Jaa puutarhataito”.


Mera information
Mera information får man via e-post: avoimetpuutarhat@puutarhaliitto.fi.
Vi strävar efter att svara på e-posten inom några dagar.
Materialet för temadagen är numera i elektronisk form och det hittar du på www.oppnatradgardar.fi under”Evenemang”/”Informationsmaterial”.


Under temadagen 9.7.2023 kl. 10–17 svarar:
Timo Taulavuori tel. 040 745 3005
Jaana Ojanen tel. 050 518 5715
Information i realtid strävar vi efter att sköta via www.facebook.com/avoimetpuutarhat samt www.oppnatradgardar.fi och www.puutarhaliitto.fi.


Öppna Trädgårdar arrangeras av Puutarhaliitto – Trädgårdsförbundet ry och Svenska Trädgårdsförbundet rf. Övriga samarbetspartners är Maiju och Yrjö Rikalas trädgårdsstiftelse, Nikolai och Ljudmila Borisoffs trädgårdsstiftelse, samt Kotipuutarha-lehti, Kekkilä och Marttaliitto. Evenemanget ordnas i samarbete med det europeiska Rendez vous aux Jardins-nätverket.