EVENEMANGSINFO

Material och information om temadagen Öppna Trädgårdar

Internationella växthälsoåret 2020

I år firar vi det internationella växthälsoåret till vilket Finlands jord- och skogsbruksministerium tagit initiativ.

Syftet med växthälsoåret är att globalt öka kunskapen om och förståelsen för friska växters betydelse. All livsmedelsproduktion är baserad på växtproduktion. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) uppskattar att hela 40 % av skörden förstörs av växtsjukdomar och ‑skadegörare. Det här påverkar livsmedelstryggheten för världens befolkning och försämrar framför allt jordbruksbefolkningens utkomst i fattiga länder. I Finland kan sjukdomar och skadegörare på skogsträd vara särskilt skadliga, eftersom skogsbruket är så viktigt för Finland.