EVENEMANGSINFO

Material och information om temadagen Öppna Trädgårdar

Biolan

Naturens grönska skänker energi, hälsa och glädje. Den är även en livsförutsättning för både oss och kommande generationer. Därför är det vår uppgift att skydda naturen. Vi på Biolan förbinder oss att göra gröna gärningar – tillsammans med dig.

Biolan lapsi ja äiti.jpg

Biolans namn kommer från 'biologinen lannoitus', alltså biologisk gödsling. I dag erbjuder vi förutom gödsel också ett mångsidigt utbud av mylla, skötselprodukter för växters välmående både inne i kruka och ute i trädgården samt hållbara inhemska kompostorer, torrtoaletter och andra produkter för ekologiskt boende.