EVENEMANGSINFO

Material och information om temadagen Öppna Trädgårdar

Allergi- hud- och astmaförbundet

Kontakten med en mångfaldig natur förebygger många sjukdomar så som t.ex. allergier och astma. Skadliga invaderande arter är ett hot mot mångfalden så man bör fästa uppmärksamhet vid dem. Trädgårdsarbete är alltid terapi när den är som bäst.