EVENEMANGSINFO

Material och information om temadagen Öppna Trädgårdar

Öppna Trädgårdar i Hemsoffan 2021

Öppna Trädgårdar i Hemsoffan erbjuder alla en möjlighet att delta i Öppna Trädgårdar 2021 virtuellt.
Öppna Trädgårdar i Hemsoffan är både för dig som vill öppna din trädgård och för dig som vill besöka trädgårdar.

Vill du öppna din trädgård virtuellt

1. Filma en video om din trädgård som är max 7 minuter lång.

2. Skicka den färdiga videon till oss med Wetransfer till adressen niina.oinonen@puutarhaliitto.fi. Senast 1.6.2021

Wetransfer är lätt att använda, instruktioner finns HÄR

3. Vi sätter till Öppna Trädgårdars logo i början och slutet av videon, samt information om att det är fråga om en Öppna Trädgårdar i Hemsoffan -video och sedan laddar vi upp dem i Avoimet Puutarhat Kotisohvalla -youtube-kanalen. Där kan man se på videon 20.6.–31.7.2021.

Hur ska videon se ut?

Videon behöver inte göras i något speciellt format, de får vara olika, på samma sätt som alla trädgårdar också är olika.  Den maximala längden är 10 minuter, men videon kan bra också vara kortare.

Det går bra att filma videon med en mobiltelefon, och ifall man vill editera videon finns det bra, gratis, editeringsprogram i app-butiker (Play Store, App Store etc.) Till editering räcker också de editeringsprogram som finns färdigt i datorer.

Här är några tips på vad videon kunde innehålla

Uppge trädgårdens namn, vem som äger den och orten där den finns.

Det är också intressant att höra hur gammal trädgården är och hurdana förändringar där gjorts. Ibland räcker bara bilden.

Visa din trädgård som en helhet kryddad med närbilder. Filmaren kan gå en kort runda i trädgården för att ge en överblick av den.

Videon kunde t.ex. sluta på ägarens favoritplats i trädgården, samt visa favoritväxten eller -planteringen.  

I slutet kunde de vara trevligt med meningen: Det bästa med min trädgård är…

Vill du besöka en trädgård från hemsoffan?

Ifall du vill gå på trädgårdsbesök från hemsoffan kan du göra det via den här linken

ÖPPNA TRÄDGÅRDAR I HEMSOFFAN

De virtuellt öppna trädgårdarna finns tillgängliga 20.6.–31.7.2021.
Öppna Trädgårdar -temadeg firas 20.6.2021 klockan 12–17

home-office-4980353 1920