Aktuellt

Materialet har skickats till trädgårdarna

Jaana Ojanen (jaana.ojanen a puutarhaliitto.fi), Jul 7th 2022

Årets material, vimplar, klistermärken och följebrev, har skickats till trädgårdarna. Vi skickar inte längre pappersmaterial. Stödmaterial till trädgårdarna och anvisningar för besökare hittar man via den här länken. Du kan läsa, ladda ned och skriva ut materialet enligt dina behov.