Aktuellt

Information om trädgårdsportalen och temadagen 7.8.2022

Jaana Ojanen (jaana.ojanen a puutarhaliitto.fi), Jul 15th 2022

Den riksomfattande temadagen Öppna trädgårdar är snart här igen!
Söndagen den 7 augusti öppnas nästan 850 trädgårdsportar för besökare. På trädgårdsportalen www.oppnatradgardar.fi kan du bekanta dig med trädgårdar som deltar i temadagen.


Gömda profiler
Vi kommer att gömma profilerna som inte är med i temadagen den 22 juli. Detta för att undvika att besökare i misstag förirrar sig till trädgårdar som är stängda under temadagen. De gömda profilerna publiceras åter genast efter temadagen.


Påminnelse till alla trädgårdsägare som deltar i temadagen
För att allt ska löpa väl under evenemanget ber vi dig vänligen beakta följande saker;

  • Besökarna skall under temadagen 7.8.2022 erbjudas möjlighet att besöka trädgården gratis klockan 12–17. ”Enligt överenskommelse” gäller inte den dagen, eftersom besökare oanmälda ska få besöka öppna trädgårdar under temadagens officiella öppethållningstid. Öppethållningstider som avviker från dessa kan inte godkännas under temadagen.
  • Trädgårdsprofilernas uppdateringsmöjlighet stängs den 22 juli, för att vi ska kunna följa med uppdateringarna inför temadagen. Uppdateringsmöjlighet öppnas igen efter temadagen. Under dessa dagar bör alla uppdateringar göras via e-post till avoimetpuutarhat@puutarhaliitto.fi eller genom att ringa till Jaana Ojanen, tel. 050 518 5715, mån-fre kl. 9–15.


Avsluta trädgårdsprofilen
Om du inte längre vill ha kvar din trädgårdsprofil på portalen, kan vi ta bort den helt och hållet. För att ta bort profilen behöver vi en skriftlig begäran om det, t.ex. per e-post till adressen avoimetpuutarhat@puutarhaliitto.fi. Välj alltid detta alternativ om du inte alls vill ha besök i din trädgård, inte ens enligt överenskommelse. Kom ihåg, att du kan registrera dig på nytt när som helst och skapa en ny trädgårdsprofil i vår webbtjänst.


Mera information
Mera information får man via e-post: avoimetpuutarhat@puutarhaliitto.fi.
Vi strävar efter att svara på e-posten inom några dagar.


Materialet för temadagen är numera i elektronisk form och det hittar du på www.oppnatradgardar.fi under ”Evenemang”/”Informationsmaterial”.


Under temadagen sö 7.8.2022 kl. 10–17 svarar:
Jaana Ojanen tel. 050 518 5715
Timo Taulavuori tel. 040 745 3005


Information i realtid strävar vi efter att sköta via facebook.com/avoimetpuutarhat samt www.oppnatradgardar.fi och www.puutarhaliitto.fi samt #avoimetpuutarhat2022


Öppna Trädgårdar arrangeras av Puutarhaliitto – Trädgårdsförbundet ry och Svenska Trädgårdsförbundet rf. Övriga samarbetspartners är Maiju och Yrjö Rikalas trädgårdsstiftelse, Nikolai och Ljudmila Borisoffs trädgårdsstiftelse, samt Kotipuutarhalehti, Kekkilä och Marttaliitto. Evenemanget ordnas i samarbete med det europeiska Rendez vous aux Jardins-nätverket.